Organizator:

Susza i retencja - zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona tematem sesji podczas EkoSfery

Podziel się

EkoSfera to wyjątkowe wydarzenie podczas, którego uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony klimatu i środowiska. Na konferencję zaprasza Łukasz Lange, Pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku.

- Zbliżamy się wielkimi krokami do najbardziej prestiżowego wydarzenia dla branży ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju i gospodarki komunalnej. W dniach 13-15 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO 2021 - zauważa Łukasz Lange, Pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku

W tak ważnym miejscu nie może zabraknąć gorącej debaty dotyczącej gospodarowania zasobami wodnym naszego kraju, które m.in. w skutek zmian klimatu czy też postępującej antropopresji wciąż są niewielkie w stosunku do krajów naszego regionu. Taki stan rzeczy pozwala na stwierdzenie, że Polska należy do Państw zagrożonych deficytem wody – najświeższe dane GUS klasyfikują nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie przed Czechami, Cyprem i Maltą w kontekście dostępności wody w tys. m3 na 1 mieszkańca na rok. W Polsce wskaźnik wynosi ok. 1600m3/mieszkańca/rok – to ewidentnie zasoby poniżej poziomu bezpieczeństwa wodnego. Przypomnieć należy, że wg. ONZ granicą, poniżej której kraj uznaje się za zagrożony takim niedoborem wody jest 1700m3/mieszkańca/rok. Już dziś musimy wiedzieć jak komplementarnie i w sposób ujednolicony zmierzyć się z tak dużym wyzwaniem. Dlatego już dziś musimy być przekonani, że szereg rozwiązań, które wdrożyliśmy, wdrażamy i będziemy wdrażać przyniesie oczekiwane rezultaty.

- W ramach Targów odbędzie się wyjątkowa Konferencja organizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska – EkoSfera. Już dziś pragnę Państwa serdecznie zaprosić do szczególnego panelu, który odbędzie się w dniu 13 października pn. „Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona” gdzie w gronie znakomitych gości łączących obszary kompetencyjne administracji rządowej, świata nauki oraz podmiotów zajmujących się obszarem gospodarki komunalnej, poruszymy szereg zagadnień, m.in. związanych z suszą i retencją w naszym kraju, ochroną zasobów wodnych, a także aspektami w zakresie poprawy jakości wód w Polsce - dodaje Łukasz Lange, Pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku.

To debata ukierunkowana głównie w obszar dyskusji o zrównoważonym gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz ich ochronie w naszym kraju, które m.in. w skutek postępujących zmian klimatycznych ale także antropopresji wciąż są niewielkie w stosunku do krajów europejskich. W gronie znakomitych gości łączących obszary kompetencyjne administracji rządowej, świata nauki oraz podmiotów z obszaru gospodarki komunalnej poruszymy szereg zagadnień związanych m.in. z suszą i retencją, ochroną zasobów wodnych, a także aspektami w zakresie poprawy jakości wód i ochrony przed zanieczyszczeniami w Polsce.  Debata będzie stanowić platformę do oceny i podjęcia wyzwań z jakimi aktualnie musimy się zmierzyć jako kraj w obszarze gospodarowania wodami uwzględniając wszelkie możliwe rozwiązania systemowe. To także miejsce do odpowiedzi na pytanie: „w którym momencie się znajdujemy i jaką mamy przed sobą szansę?” - w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju w obszarze gospodarki wodnej.

Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i Facebooku Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Organizator konferencji

 

Patronat medialny

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.