Organizator:

„Stop Smog” - nabór wniosków dla gmin ma ruszyć w lutym

Podziel się

Wspólna inicjatywa w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Porozumienie to jest częścią działań resortu klimatu i środowiska podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Wnioskodawcą w programie „Stop Smog” jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30% stanowi jej wkład własny. Bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca jest to, że wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do 100% kosztów inwestycji.

Nabór dla gmin w ramach programu „Stop Smog” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić w lutym.