Organizator:

Sesja "Innowacje w opakowaniach - ekodesign" z udziałem wybitnych panelistów

Podziel się

U podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym leży zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie, a w kolejnym etapie dopiero recykling.  Odpowiedzią na to jest ekoprojektowanie. A bez inteligentnego ekoprojektowania produktów w myśl zamykania obiegów materiałowych nie zmniejszymy ilości powstających odpadów.  Należy przy tym pamiętać  o możliwości wprowadzenia w kolejnym cyklu życia do wyrobu odzyskanego surowca.  Zamykanie obiegów jest bowiem kluczowe, by zminimalizować odziaływanie na środowisko. Podczas panelu „Innowacje w opakowaniach – ekodesign” będziemy rozmawiać o  zrównoważonym projektowaniu produktów, zamykaniu obiegów w oparciu o recykling i polityce przemysłowej Polski.

"Innowacje w opakowaniach - ekodesign" - 13.10, godz. 13:15-14:15

 

Organizator konferencji

 

Patronat medialny

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.