Organizator:

Sesja „Fit for 55” po polsku - rozpocznie dzisiaj EkoSferę

Podziel się

Wraz z uchwaleniem przez Unię Europejską Prawa Klimatycznego, cel neutralności klimatycznej w 2050 roku w całej UE oraz przejściowy cel 55 proc. na 2030 rok, stały się elementem europejskiego porządku prawnego. Jak nowe wytyczne dostosować do polskich realiów?

Na to pytanie poszukają odpowiedzi uczestnicy EkoSfery, organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14. października podczas targów POLECO.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na Facebooku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowano trzy sesje na najbardziej nurtujące branżę ochrony klimatu i środowiska zagadnienia.

 SESJA 1. „Fit for 55” po polsku

Zmiany zapisane w „Fit for 55” muszą zostać jeszcze zaakceptowane przez poszczególne unijne państwa oraz Parlament Europejski. Dlatego nowe wytyczne mogą zacząć obowiązywać najwcześniej w 2024 roku. Celem unijnego pakietu „Fit for 55” jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. Proponowane zmiany legislacyjne obejmą każdą dziedzinę gospodarki. Działania podjęte przez UE mają wpłynąć na zrównoważony wzrost gospodarczy, zmniejszyć korzystanie z paliw kopalnych oraz upowszechnić odnawialne źródła energii, które umożliwią wprowadzenie nowych technologii i rozwój infrastruktury.

Czy mamy czas, żeby przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” poddawać koniecznym z naszej perspektywy negocjacjom? Co zrobić, żeby nasi unijni partnerzy wzięli pod uwagę polskie uwarunkowania związane z jego realizacją? Z tymi pytaniami spróbują się zmierzyć uczestnicy sesji „Fit for 55” po polsku.”

SESJA 2. Technologia + ekologia – transformacyjne wyzwania ciepłownictwa

Zagadnienie zazieleniania ciepłownictwa pojawia się w strategicznych dokumentach rządowych, takich jak Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, Krajowy Plan Odbudowy czy Polski Ład. Polskie ciepłownictwo czeka trudny proces transformacji. Jest on wymuszony zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącym kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2. Będzie to proces nie tylko długotrwały, ale również kosztochłonny. Jak skutecznie i szybko przeprowadzić proces dekarbonizacja polskiego ciepłownictwa? Odpowiedzi na to pytanie poszukają paneliści i uczestnicy sesji „Technologia + ekologia – transformacyjne wyzwania ciepłownictwa”.

SESJA 3. Samorząd mówi „Stop smog” – wyzwania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze

Z danych gromadzonych przez instytucje monitorujące jakość powietrza w Polsce wynika, że za emisje pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w największym stopniu odpowiadają przestarzałe piece grzewcze tzw. „kopciuchy” wykorzystywane do ogrzewania budynków jednorodzinnych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują programy, których zadaniem jest wymiana „kopciuchów”, na wysokosprawne źródła ciepła, ale także zmotywowanie mieszkańców miast i wsi, aby wymienić je na „czyste” źródła ciepła. Podczas sesji dotyczącej wyzwań stojących przed JST w zakresie walki o czyste powietrze wymieniane będą poglądy zmierzające do tego, aby skutecznie zrealizować cele i zadania określone w uchwałach antysmogowych i innych przepisach prawa.