Organizator:

"Samorząd terytorialny wobec zmian klimatu" zapraszamy na sesję z udziałem m. in. Marii Andrzejewskiej, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Podziel się

Sesja "Samorząd terytorialny wobec zmian klimatu – działania przystosowawcze, minimalizacja ryzyka klęsk żywiołowych, wykorzystanie potencjału przyrodniczego" odbędzie się w ramach EkoSfery 13.10.

Niezmiernie ważna jest edukacja w rozwoju i kształtowaniu umiejętności oraz kompetencji każdego człowieka. Temat nabiera szczególnego znaczenia w obliczu kryzysu klimatycznego – jednego z największych wyzwań, przed którym kiedykolwiek stanęła ludzkość.

Tylko świadome, odpowiedzialne, zaangażowane społeczeństwo może mierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nami kryzys klimatyczny, kryzys różnorodności biologicznej czy dewastacja środowiska wywołana zanieczyszczeniami. – O roli samorządów w edukacji ekologicznej, a szczególnie klimatycznej będziemy mówili w czwartym panelu dyskusyjnym EkoSfery dotyczącym roli samorządów w kontekście zmian klimatu – zauważa Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Organizatorzy konferencji

 

Patronat medialny

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.