Organizator:

Samorząd terytorialny wobec zmian klimatu z udziałem znamienitych prelegentów

Podziel się

Skutki współczesnych zmian klimatycznych są coraz wyraźniej dostrzegane przez społeczności lokalne. Dotychczasowe próby przeciwdziałania w skali globalnej są nieskuteczne, a zmiany postępują nawet szybciej niż formułowały to wcześniejsze prognozy. Eksperci są zgodni, że nawet radykalne ograniczenie emisji nie zmieni trendu zmian klimatycznych przez co najmniej kilkadziesiąt lat.

Stwarza to potrzebę strategicznie ukierunkowanych działań lokalnego i regionalnego samorządu, które przeciwdziałałyby negatywnym skutkom zmian klimatu. Wśród dyskutowanych zagadnień na czoło wysuwają się sposoby dostosowywania struktury przestrzennej miast do trwających zmian oraz metody kształtowania infrastruktury komunalnej, która byłaby odporna na pojawiające się ekstremalne zjawiska przyrodnicze. Istotnym zagadnieniem dyskusyjnym będzie zakres i szczegółowość planów adaptacji do zmian klimatu tak, aby porządkowały one niezbędne działania, a nie były tylko dokumentami fasadowymi. Ważnym wątkiem dyskusji powinno być również omówienie uregulowań prawnych, które sprzyjałyby działaniom dostosowawczym.

Prelegentami panelu będą:

Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 
dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego 
Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa 
Marek Ryszka, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ryszard Gliwiński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

Moderator:

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Kompleksowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Organizator konferencji

 

Patronat medialny

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.