Organizator:

Rozpoczyna się konferencja EkoSfera dotycząca klimatycznych rozwiązań dla Polski

Podziel się

W gronie znakomitych gości łączących obszary kompetencyjne administracji rządowej, świata nauki oraz podmiotów z obszaru gospodarki komunalnej poruszonych zostanie szereg zagadnień związanych z ochroną klimatu i środowiska.

EkoSfera, prestiżowa konferencja Ministerstwa Klimatu i Środowiska, rozpoczęła się na targach POLECO. EkoSfera to coroczna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbywa się 13 października, w formule hybrydowej.

Polski Ład – priorytety energetyczne i wyzwania środowiskowe

Panel o Polskim Ładzie będzie poświęcony nowej polityce energetyczno-klimatycznej wzbogaconej o ów program rządowy. Zostanie poruszony temat polskiej strategii energetycznej wynikającej z „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.”, mechanizmów wsparcia proponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nowe branże jak wodór i morskie farmy wiatrowe oraz atom, przyszłość ciepłownictwa. Te tematy znajdą odniesienie do przyspieszającej polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz unijnego pakietu „Fit for 55”.

Susza i retencja. Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona

Panel ten poświęcony będzie tematyce zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi oraz ich ochronie w naszym kraju.. Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu przeciwdziałania suszy, retencji, ochrony zasobów wodnych, a także aspekty dotyczące poprawy jakości wód i ochrony przed zanieczyszczeniami.

Innowacje w opakowaniach – ekodesign

Podczas panelu „Innowacje w opakowaniach – ekodesign” paneliści oraz uczestnicy będą rozmawiać m.in. o  zrównoważonym projektowaniu produktów czy zamykaniu obiegów w oparciu o recykling.

Samorząd terytorialny wobec zmian klimatu

Istotnym zagadnieniem sesji dotyczącej wyzwań dla samorządów terytorialnych wobec zmian klimatu będzie zakres i szczegółowość planów adaptacji do zmian klimatu tak, aby porządkowały one niezbędne działania, a nie były tylko dokumentami fasadowymi. Ważnym wątkiem dyskusji będzie również omówienie uregulowań prawnych, które sprzyjałyby działaniom dostosowawczym.

 

Zapraszamy do uczestniczenia w konferencji.