Organizator:

Renowacja z gwarancją oszczędności - już wkrótce w ofercie NFOŚiGW

Podziel się

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął ostatni etap prac przygotowawczych do uruchomienia nowego programu priorytetowego.

Celem projektu będzie wdrożenie w Polsce modelu inwestycji realizowanych w formule „renowacja z gwarancją oszczędności” (Energy Performance Contract, EPC).

Inwestycje realizowane w modelu ESCO otwierają przed właścicielami budynku możliwość przeprowadzenia jego termomodernizacji dzięki wkładowi finansowemu przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO. Po weryfikacji osiągnięcia zakładanych oszczędności, przedsiębiorstwo ESCO odsprzedaje swoje wierzytelności wobec właścicieli budynku. W ten sposób zdolności finansowe przedsiębiorstwa ESCO zostają uwolnione umożliwiając jej zaangażowanie w kolejne projekty.

Jednym z kluczowych elementów systemu będzie wykup przez zapewniającą promesę instytucję 80% wierzytelności przedsiębiorstwa ESCO powstałych w związku z realizacją kontraktu. Pozwoli to na uwolnienie zdolności przedsiębiorstwa ESCO do zrealizowania w analogicznym modelu dalszych inwestycji w efektywność energetyczną kolejnych budynków lub infrastruktury.