Organizator:

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie prelegentem konferencji o transporcie zeroemisyjnym

Podziel się

 

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz.11:00-14:00

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie -  w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG.

Paweł Wojna

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. oraz członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Uhonorowany nagrodami: Złotą odznaką KIGO za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce oraz Odznaką Honorową Ministra Środowiska za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorstwo otrzymało główną nagrodę w Konkursie Top Inwestycje Komunalne 2016 za wybudowanie Stacji tankowania gazem LNG/CNG oraz list gratulacyjny od Prezydenta RP. Osiągnięcia w zakresie elektromobilności: Od 2012 r. budowanie przyjaznej środowisku floty pojazdów komunalnych zasilanych CNG i LNG. W 2022 r. tabor został zwiększony o 14 nowych ekologicznych samochodów (aktualnie 56,8% floty samochodowej spółki to pojazdy niskoemisyjne). Oddanie do użytku w 2015 r. pierwszej ogólnodostępnej w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej stacji tankowania pojazdów LCNG.