Organizator:

Prezes Zarządu Grupy MTP zaprasza na targi

Podziel się

Zrównoważona gospodarka odpadami to obszar wielkich wyzwań dla branży. POL-EOC SYSTEM to doskonałe miejsce na wymianę poglądów i dyskusję.

Szanowni Państwo,

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. Zakończenie przez Sejm prac nad ustawami nowelizującymi akty dotyczące postępowania z odpadami oznacza konieczność dostosowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do nowych rozwiązań prawnych. Pozostaje jeszcze kwestia dostosowania polskich instalacji przetwarzania odpadów do wymagań nowych założeń BAT. Jesteśmy również zobligowani do regulacji określonych w unijnym pakiecie odpadowym. Wprowadza on szerszą politykę w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i wyznacza nowe poziomy recyklingu. Do 2025 roku co najmniej 55 % odpadów komunalnych powinno zostać poddanych recyklingowi. Dzięki systemom wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE pojawiły się nowe możliwości inwestycji.

Jak sprostać rosnącym wyzwaniom? Odpowiedź jest prosta – potrzebne są efektywne i innowacyjne rozwiązania. Gdzie ich szukać i gdzie o nich porozmawiać? Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM są doskonałym miejscem do dyskusji i wymiany poglądów na tematy najbardziej nurtujące sektor ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz zapoznanie się z najnowszymi technologiami, produktami i rozwiązaniami z zakresu techniki komunalnej, odpadów i recyklingu, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i odnawialnych źródeł energii. Podczas tego wydarzenia znajdą Państwo efektywne rozwiązania wykorzystywane w zakładach przetwarzania odpadów i sortowniach, myjki do pojemników na odpady, ekologiczne śmieciarki przystosowane do odbioru i transportu nowych frakcji surowców, a także maszyny do pielęgnacji zieleni w miastach oraz obsługi terenów użyteczności publicznej.

Tematem przewodnim tegorocznych targów POL-ECO SYSTEM jest – „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”. Tematykę zrównoważonej gospodarki odpadami, a także innych aktualnych zagadnień, uczestnikom POL-ECO SYSTEM przybliżą liczne seminaria, konferencje spotkania i panele dyskusyjne.

Integralną częścią targów jest unikalna przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera współorganizowana przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupę MTP. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora i aktualną polityką państwa w zakresie ochrony środowiska. Nad częścią wystawienniczo-konferencyjną EkoSfera patronat honorowy objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Zachęcam do zapoznania się z wystawą laureatów trzeciej edycji konkursu Ministra Środowiska „Produkt w obiegu”, którego celem jest promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, a także zwrócenia uwagi na laureatów Złotego Medalu MTP, premiery oraz nowości rynkowe prezentowane w trakcie tegorocznej edycji targów POL-ECO SYSTEM.

 

Życzę udanego pobytu i owocnych spotkań!

Przemysław Trawa
Prezes Zarządu
Grupa MTP