Organizator:

"Powietrze z klimatem": UM Poznań zaprasza na debatę poświęconą dążeniom miast do neutralności klimatycznej

Podziel się

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprasza na ogólnopolską debatę "Powietrze z klimatem". Konferencja odbędzie się w formule online w dniu 7 grudnia 2022 r. 

Debata "Powietrze z klimatem" odbywa się w trudnym czasie nawarstwiania się problemów środowiskowych, klimatycznych, gospodarczych i geopolitycznych. Mają one wymiar globalny, ale przede wszystkim dotykają lokalnych społeczności. Bieżące problemy gospodarcze, którym towarzyszy zwiększająca się skala inflacji, prowokują pytania o strategiczne i priorytetowe działania. Wśród nich nie może zabraknąć spraw ochrony powietrza oraz klimatu.

Debata "Powietrze z klimatem" to samorządowa inicjatywa poświęcona dążeniom miast do neutralności klimatycznej oraz walki ze smogiem w wymiarze zarządzania środowiskiem i wdrażania konkretnych rozwiązań proklimatycznych.

Do prezentacji swoich doświadczeń Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprosił przedstawicieli administracji rządowej, środowisk naukowych, społecznych, służby zdrowia, a także znaczących przedsiębiorstw działających na terenie Poznania i skutecznie wdrażających rozwiązania z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

Organizatorzy chcą, aby debata "Powietrze z klimatem" stała się kolejnym forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tą tematyką, z szerokim udziałem wszystkich zainteresowanych mieszkańców i podmiotów. Poznań od lat stara się prowadzić szeroki dialog publiczny w tym obszarze, tym bardziej, że obszerność zagadnień wymusza stałe monitorowanie sytuacji i podejmowanie niekiedy szybkich decyzji. Czym szersze będzie grono rozumiejących wagę zagadnień i znających kierunki rozwoju, tym lepiej dla środowiska, całego miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Debata odbędzie się w formule online 7 grudnia 2022 r., w godzinach 11:00-13:40. Niebawem podane zostaną szczegóły dotyczące rejestracji udziału w konferencji. Więcej szczegółów znaleźć można TUTAJ