Organizator:

Posiedzenie Rady Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podczas POLECO

Podziel się

Przez ostatnich miesiącach spotkania Rady Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego z powodu światowej pandemii odbywały się w formie on-line. Tym razem posiedzenie członków klastra organizowane jest stacjonarnie podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleco w Poznaniu.

Obrady odbędą się 14 października br. (pawilon 10, sala). Wydarzenie jest zamknięte.

Podczas spotkania oprócz standardowej części dotyczącej spraw bieżących i organizacyjnych przewidywana jest również część konferencyjna. Wśród zaproszonych gości znajdują się reprezentanci m.in.  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nowopowstałego biura PARP w Poznaniu, Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu,  Biura NCBR w Brukseli/Business & Science Poland, jak i członkowie klastra -  Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski.

Po Radzie odbędzie się również spotkanie członków działów klastra m.in. ds. zagospodarowania i recyklingu tworzyw sztucznych, energii z odpadów, zagospodarowania i recyklingu zużytych opon, ds. zagospodarowania i recyklingu metali, podczas których omówiona zostanie bieżąca sytuacja na rynku, wymiana doświadczeń a także wyznaczone kierunki działań na najbliższe miesiące.  Na spotkanie przybędą również przedstawiciele zaprzyjaźnionych zagranicznych klastrów czeskiego WastEN, węgierskiego Kexport, jak i zainteresowanego współpracą niemieckiego LaNDERS. W ramach klastrów grupy wyszehradzkiej, która trzy lata temu podpisała list o współpracy podczas Targów Poleco złożyła wspólny projekt. Liczymy na udane obrady i ciekawe, wspólne pomysły na rzecz rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu to platforma współpracy firm i instytucji związanych z gospodarką odpadami i recyklingiem, które zdecydowały się na podjęcie długofalowej współpracy biznesowej w celu wypracowania konkurencyjnej oferty produktów i surowców z recyklingu. Klaster pomaga firmom “zamykać obiegi” poprzez właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych. Klaster tworzą podmioty, mikro małe i średnie przedsiębiorstwa, producenci maszyn, urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania, recyklingu i zagospodarowania odpadów, a także produkcji wyrobów gotowych z wykorzystaniem materiałów z recyklingu w połączeniu z instytucjami naukowymi, nowoczesnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pozarządowymi i firmami doradczymi aktywnie działającymi wspólnie w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie klastra współpracują na rynku i aktywnie wspierają swoją działalność poprzez transfer wiedzy i technologii, z poszanowaniem zasad dobrej konkurencji, w ramach obowiązującego prawa oraz zgodnie z etyką biznesu i uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Ponadto klaster uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego przyznany w drodze benchmarkingu przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, należąc tym samym do elitarnego grona 15 klastrów posiadających ten tytuł.

Kontakt:

Katarzyna Błachowicz

wiceprezes zarządu

członek zarządu Klastra

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.

koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

tel. kom.: + 48 536 921 091

e-mail : katarzyna.blachowicz@klasterodpadowy.com