Organizator:

"Porozmawiajmy o" - Dane odpadowe - czego potrzebujemy?

Podziel się

 

Trzy dni dyskusji o odpadach podczas POLECO 2022!

19-21.10.2022, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Tegorocznym Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska POLECO w Poznaniu, czyli największemu i najważniejszemu wydarzeniu konferencyjno-wystawienniczemu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu i środowiska, a także gospodarki komunalnej, towarzyszyć będzie szereg ważnych konferencji.

Do najistotniejszych zaliczyć należy konferencję „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…”.

Ta branżowa debata potrwa w pawilonie nr 7 na terenie MTP trzy targowe dni – od 19 do 21 października 2022 r.

Dane odpadowe – czego potrzebujemy

Plastics Europe, realizując zobowiązania branży tworzyw sztucznych podjęte w odpowiedzi na ogłoszoną w roku 2018 Strategię na Rzecz Tworzyw Sztucznych, dostarcza danych na temat rynku tworzyw sztucznych z uwzględnieniem surowców z recyklingu obecnych w nowych wyrobach.

Najnowsze dane, opracowane przez Plastics Europe, dotyczące zamykania obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce europejskiej, w tym roku po raz pierwszy zostały rozszerzone dla Polski.

Wskazują one m.in. że udział regranulatu w ilościach przetwarzanych przez polskich przetwórców wynosi ok. 15%, przy czym jedynie 9,3% pochodzi z odpadów pokonsumenckich. Krytyczna analiza dostępnych danych na temat składu odpadów tworzyw wytwarzanych i zagospodarowanych w Polsce pozwoli na lepsze poznanie rzeczywistej morfologii odpadów plastikowych („podfrakcje”), co z kolei jest niezbędne dla rozwoju sektora recyklingu tworzyw sztucznych.

Organizatorami konferencji „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” są TOMRA, Fundacja Plastics Europe, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Grupa MTP.

Data i miejsce - 19-21.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, (paw. 7, 7A, 8, 8A), scena.

Szczegóły konferencji - https://mtp-link.pl/eaqlu

Bezpłatne bilety do pobrania - https://mtp-link.pl/qpytv