Organizator:

POLECO pod patronatem "Techniki Komunalnej"

Podziel się

 

"Technika Komunalna" to ogólnopolskie czasopismo branżowe skierowane do osób związanych z szeroko pojętym sektorem komunalnym. W podejmowanych tematach koncentruje się na najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, stosowanych w gospodarce odpadami, recyklingu oraz przy utrzymaniu dróg i zieleni. Każdy numer czasopisma zawiera m.in. fachowe opisy sprzętu oraz maszyn komunalnych, testy oraz prezentacje pojazdów wykorzystywanych do odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych, a także reportaże dotyczące funkcjonowania RIPOK-ów, sortowni, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, złomu itp.

Zapraszamy do lektury i odwiedzenia stoiska redakcji "Techniki Komunalnej" podczas targów POLECO!

 

Więcej informacji o czasopiśmie można dowiedzieć się TUTAJ>>