Organizator:

POLECO 2024 pod patronatem branżowym IGEOS

Podziel się

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska objęła patronat branżowy nad targami POLECO.

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. 

Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii.