Organizator:

POLECO 2023 pod patronatem Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Podziel się

POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców trudniących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów oraz higieną komunalną, organizacje odzysku, producentów i dostawców technologii, pojazdów i urządzeń, firmy doradcze i szkoleniowe.

Statutowe cele Izby to reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce odpadami, ochrona i promowanie uczciwej konkurencji rynkowej oraz wysokich, proekologicznych standardów w zakresie selektywnego zbierania, recyklingu i bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Na podstawie wieloletnich, międzynarodowych doświadczeń firm członkowskich oraz wiedzy ekspertów Izba wypracowuje stanowiska i opinie branży we wszystkich istotnych kwestiach związanych z działalnością gospodarczą i prezentuje je organom władzy, administracji rządowej oraz samorządowej, a w szczególności w czasie prac sejmowych i senackich komisji oraz innych gremiów opiniodawczych.