Organizator:

POLECO 2023 pod patronatem medialnym "Techniki Komunalnej"

Podziel się

 

"Technika Komunalna" to ogólnopolskie czasopismo branżowe skierowane do osób związanych z szeroko pojętym sektorem komunalnym.

W podejmowanych tematach koncentruje się na najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, stosowanych w gospodarce odpadami, recyklingu oraz przy utrzymaniu dróg i zieleni.

Każdy numer czasopisma zawiera m.in. fachowe opisy sprzętu oraz maszyn komunalnych, testy oraz prezentacje pojazdów wykorzystywanych do odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych, a także reportaże dotyczące funkcjonowania RIPOK-ów, sortowni, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, złomu itp.

Zapraszamy do lektury oraz do spotkania z redakcją czasopisma podczas targów POLECO.

Więcej informacji na temat czasopisma można dowiedzieć się TUTAJ>>