Organizator:

POLECO 2023 pod patronatem branżowym PIOIRO

Podziel się

Patronat branżowy nad targami POLECO objęła POLSKA IZBA ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ 
Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań:
🔹 to organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca producentów opakowań, ich klientów oraz podmioty zajmujące się gospodarką odpadami,
🔹 reprezentuje grupę przedsiębiorców, na których nałożony jest obowiązek zbierania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych
🔹 w ramach porozumień zawartych z marszałkiem województwa organizuje system gospodarki odpadami.