Organizator:

Piotr Dejnarowicz wśród prelegentów konferencji "Zeroemisyjny transport" podczas POLECO 2022

Podziel się

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz. 11:00-14:00

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie -  w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG.

Program konferencji

Sesja 1. Usługi publiczne a dekarbonizacja floty – kierunki rozwoju.

Sesja 2. Nowoczesna infrastruktura jako warunek skutecznej transformacji transportu – optymalizacja i racjonalna organizacja przewozów.

Sesja 3. Warunki prawne i finansowe. Jakie zobowiązania, finansowania i korzyści.

Prelegent konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Piotr Dejnarowicz, Dyrektor Sprzedaży w Fundacji WaySun

Absolwent Geodezji i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ekspert bezpiecznych rozwiązań w fotowoltaice oraz magazynowaniu energii. Konsultant odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju. Twórca cyklu online „Poniedziałkowa Kawa z WaySun”. W ostatnich latach przeszkolił ponad 300 doradców, projektantów oraz instalatorów OZE.