Organizator:

PIOIRO partnerem branżowym POLECO

Podziel się

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań została partnerem branżowym targów POLECO.

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań to organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca producentów opakowań, ich klientów oraz podmioty zajmujące się gospodarką odpadami.

PIOIRO reprezentuje grupę przedsiębiorców, na których nałożony jest obowiązek zbierania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych. 

Więcej informacji na temat PIOIRO dostępnych jest na stronie Izby.