Organizator:

Pierwszy dzień dyskusji o odpadach podczas POLECO 2022 za nami

Podziel się

Dobre praktyki w gospodarce odpadami
- porozmawiajmy o...

19-21.10.2022, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Za nami pierwszy dzień konferencji "Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o...". 

Holistyczne zarządzanie odpadami

Dziś konferencję rozpoczęła Anna Sapota z Tomra Systems ASA, reprezentująca jednego ze współorganizatorów wydarzenia. Mówiła ona o holistycznym zarządzaniu odpadami.

W skrócie - to model zależnych od siebie narzędzi, które mają ułatwić przejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Został on opracowany przez ekspertów z firmy Eunomia we współpracy i na zlecenie firmy TOMRA. Przeanalizowali oni najlepsze praktyki dotyczące zbierania, sortowania i recyklingu na sprawdzonych światowych rynkach. Należą do niego trzy podstawowe elementy: selektywna zbiórka (bioodpadów, papieru, szkła, tekstyliów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego opcjonalnie opakowań tworzyw sztucznych), system kaucyjny na opakowania po napojach oraz sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych przed spalaniem lub składowaniem.

Dane odpadowe – czego potrzebujemy?

Po Annie Sapocie głos przejęli wytwórcy tworzyw sztucznych, a konkretnie Radosław Domagała z Plastics Europe Polska (to także współorganizator konferencji), który w prezentacji „Dane odpadowe – czego potrzebujemy?” mówił o najświeższych informacjach z tego rynku.  

Plastics Europe, realizując zobowiązania branży tworzyw sztucznych podjęte w odpowiedzi na ogłoszoną w roku 2018 Strategię na Rzecz Tworzyw Sztucznych dostarcza danych na temat rynku tworzyw sztucznych z uwzględnieniem surowców z recyklingu obecnych w nowych wyrobach. Najnowsze dane, opracowane przez Plastics Europe, dotyczące zamykania obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce europejskiej, w tym roku po raz pierwszy zostały rozszerzone dla Polski.

Wskazują one m.in. że udział regranulatu w ilościach przetwarzanych przez polskich przetwórców wynosi ok. 15%, przy czym jedynie 9,3% pochodzi z odpadów pokonsumenckich. Krytyczna analiza dostępnych danych na temat składu odpadów tworzyw wytwarzanych i zagospodarowanych w Polsce pozwoli na lepsze poznanie rzeczywistej morfologii odpadów plastikowych („podfrakcje”), co z kolei jest niezbędne dla rozwoju sektora recyklingu tworzyw sztucznych.

Transformacja do GOZ-u

Po ekspertach z TOMRY i Plastics Europe Polska scenę w pawilonie 7 MTP przejęli eksperci Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, również współinicjatora i współorganizatora konferencji. Mówili oni o dobrych przykładach w transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Jak tłumaczyli, nie będzie ona możliwa bez aktywnego udziału innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP, zajmujących stabilne miejsce w cyrkularnych łańcuchach wartości. Jednak aby było to możliwe, istotna jest budowa nowych i transformacja dotychczasowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwie w oparciu o model (przejście od modelu linearnego do cyrkularnego) i włączenie w nowe łańcuchy wartości.

Od czego zacząć, jak przeprowadzić zmiany - o tym mówiono podczas sesji poświęconej transformacji GOZ wskazując również tego dobre przykłady. Równolegle z transformacją GOZ niezmiennie istotne jest podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw także w obszarach technologicznych, które nie muszą mieć bezpośredniego związku z transformacją cyrkularną. Procesy te w oczywisty sposób są także wspierane przez zastosowanie rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0, którego głównym założeniem w odróżnieniu od wcześniejszych rewolucji przemysłowych - jest integracja systemów i tworzenie sieci.

Podczas tej sesji o recyklingu szkła będącego elementem zamykania obiegu surowców mówił Ryszard Piotrowski z firmy Ardagh Glass S.A. O „ClusterLab" czyli transformacji w kierunku GOZ i innowacjach mówiła  Agnieszka Zdanowicz z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, a Piotr Nejman z Fundacji Circular Poland wskazywał na największe wyzwania towarzyszące tytułowej "transformacji GOZ". 

Dziś odbyły się także dwie eksperckie debaty, które przyciągnęły spore grono słuchaczy. Podczas pierwszej dyskutowano o dobrych praktykach na rynku recyklingu tworzyw sztucznych, zaś w drugiej o cieniach i blaskach wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie.

W czwartek drugi dzień konferencji
Zapraszamy na POLECO, MTP, scena w pawilonie 7, od godz. 11.00