Organizator:

Paweł Piotrowicz z TÜV SÜD prelegentem konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Podziel się

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz. 11:00-14:00

Organizatorzy konferencji chcą rozpocząć podczas targów POLECO 2022 w Poznaniu dyskusję oraz wymianę doświadczeń na temat możliwości spełnienia ustawowych wymagań dotyczących transportu zeroemisyjnego. Ustawodawca zaplanował udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST na co najmniej 10 proc. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi.

Jak przygotować się do nowych wytycznych przy braku programów finansowych (dofinansowań) na pojazdy realizujące usługi komunalne? Czy mamy jakieś alternatywy i rozwiązania? Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse". 

Program konferencji

Sesja 1. Usługi publiczne a dekarbonizacja floty – kierunki rozwoju

Sesja 2. Nowoczesna infrastruktura jako warunek skutecznej transformacji transportu – optymalizacja i racjonalna organizacja przewozów.

Sesja 3. Warunki prawne i finansowe. Jakie zobowiązania, finansowania i korzyści.

Prelegent konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Paweł Piotrowicz, Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Wprowadzał na rynek unikalne na skalę światową rozwiązania i konstrukcje. Ekspert i prelegent w wielu międzynarodowych konferencjach. Od kilku lat zajmuje się aspektami technologicznymi, regulacyjnymi i bezpieczeństwem technologii wodorowych. Doskonałe relacje z producentami technologii bateryjnych i wodorowych na całym świecie wykorzystuje dziś przy projektach polskich i europejskich. • Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD. • Prezes Zarządu Hydrogen Poland. • Wiceprzewodniczący Komitetu Elektromobilności Krajowej Izby Gospodarczej. • Wiceprzewodniczący Komitetu PSPA ds. technologii wodorowych w transporcie. • Członek grup roboczych Hydrogen Europe. • Koordynator i wykładowca studiów podyplomowych MBA w Collegium Humanum „Zarządzanie technologiami wodorowymi”. • Wykładowca UKSW na studiach podyplomowych w przedmiotach związanych z magazynami energii.