Organizator:

Paweł Banach z BOŚ Bank prelegentem konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Podziel się

 

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz. 11:00-14:00

Organizatorzy konferencji chcą rozpocząć podczas targów POLECO 2022 w Poznaniu dyskusję oraz wymianę doświadczeń na temat możliwości spełnienia ustawowych wymagań dotyczących transportu zeroemisyjnego. Ustawodawca zaplanował udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST na co najmniej 10 proc. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi.

Jak przygotować się do nowych wytycznych przy braku programów finansowych (dofinansowań) na pojazdy realizujące usługi komunalne? Czy mamy jakieś alternatywy i rozwiązania? Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

Program konferencji

Sesja 1. Usługi publiczne a dekarbonizacja floty – kierunki rozwoju

Sesja 2. Nowoczesna infrastruktura jako warunek skutecznej transformacji transportu – optymalizacja i racjonalna organizacja przewozów.

Sesja 3. Warunki prawne i finansowe. Jakie zobowiązania, finansowania i korzyści.

Prelegent konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska SA

Paweł Banach - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Poznańskiej. Od ponad 20 lat związany z Bankiem Ochrony Środowiska. Aktualnie pełniący w BOŚ Banku funkcję menedżera zespołu inżynierów Ekologów. Członek grupy roboczej „Systemy wsparcia finansowego projektów wodorowych” działającej w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. W Banku Ochrony Środowiska od wielu lat zajmuje się tematyką finansowania przez bank projektów służących ochronie środowiska, głównie projektów o „zielonym” charakterze. Współpracuje także przy tworzeniu metodyk i produktów bankowych w zakresie ekologicznym.