Organizator:

Patronat branżowy Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Podziel się

POLECO pod patronatem branżowym Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu objął patronatem branżowym Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO.

Klaster tworzą polskie przedsiębiorstwa świadczące pełen zakres usług zagospodarowania większości kategorii odpadów na terenie całego kraju jak również w większości krajów UE i poza UE.

Rdzeniem Klastra są mikro, małe i średnie firmy z kapitałem polskim, zaangażowane w zbieranie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport wszelkiego rodzaju odpadów, producenci maszyn, urządzeń i linii technologicznych  do przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów a także producenci wyrobów gotowych wykorzystujący surowiec z recyklingu.

Więcej informacji na temat Klastra można znaleźć na stronie klasterodpadowy.com