Organizator:

Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych - konferencja 15.10

Podziel się

Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów oraz wymogi ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom to wybrane zagadnienia konferencji organizowanej przez PZITS.

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS oraz Sekcja Ochrony Środowiska przy O/Wielkopolskim zaprasza na:

VII Konferencję „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”

15.10.2021 r. godz. 10.30 Pawilon 5

Temat 1:

Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych
z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk)

Prelegent:

dr inż. Teresa Kubiak - wieloletni pracownik branży przemysłu ciężkiego
z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym w dziedzinie ochrony środowiska, głównie gospodarki odpadami. Prowadziła szkolenia i prelekcje dotyczące ochrony środowiska dla pracowników, studentów, organów samorządowych oraz na Targach POLECO. Autor publikacji w dziedzinie gospodarki odpadami. Rzeczoznawca PZITS w specjalności: unieszkodliwianie odpadów w zakresie prac badawczo-studialnych.

Temat 2:

Wymogi ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i REACH – spojrzenie praktyka

Prelegent:

mgr inż. Barbara Horodecka-Kurzawa - wieloletni pracownik administracji rządowej z doświadczeniem praktycznym, m. in. w zakresie zapobiegania poważnym awariom, uczestnik postępowań w licznych zaistniałych awariach. Prowadziła szkolenia i prelekcje dotyczące ochrony środowiska dla studentów, organów samorządowych, gazowników,  PSP,  Policji oraz na MTP i Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Warsztaty Pracy Projektowania i Rzeczoznawcy Instalacji Sieci Sanitarnych w 2016 r. w Warszawie. Posiada certyfikaty krajowe
i międzynarodowe. Jest rzeczoznawcą PZITS w specjalnościach: ochrona wód, ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami.

Sponsorem konferencji jest Spółka EKRO z siedzibą w Gnieźnie, która prowadzi instalację do unieszkodliwiania odpadów w Bolechowie w gminie Czerwonak.