Organizator:

O inteligentnych, szczęśliwych i bezpiecznych przestrzeniach miejskich

Podziel się

Smart space to przestrzeń dostępna dla wszystkich, atrakcyjna i bezpieczna z inteligentnymi rozwiązaniami, sprzyjająca budowaniu relacji społecznych.

“W sprawiedliwym mieście ulice są bezpieczne dla każdego, a zwłaszcza dla dzieci. Jak mówi Penalosa, wasze ulice nie są dla wszystkich, dopóki nie możecie sobie wyobrazić poruszającego się nimi spokojnie i samodzielnie ośmio- i osiemdziesięciolatka. Cel ten może wydawać się bardzo ambitny, dopóki człowiek nie zobaczy na własne oczy, jak ludzie bardzo starzy i bardzo młodzi chodzą i jeżdżą na rowerach ulicami Kopenhagi czy Vauban, a teraz także El Paraiso.”* Dla Miasta Poznania wizja szczęśliwego miasta Charlesa Montgomery staje się inspiracją do nowych sposobów kreowania przyjaznej i wspólnej, otwartej i bezpiecznej przestrzeni. Smart space to przestrzeń dostępna dla wszystkich, atrakcyjna i bezpieczna z inteligentnymi rozwiązaniami, sprzyjająca budowaniu relacji społecznych.

Podczas 4 edycji Forum chcemy po pierwsze odpowiedzieć na pytanie, czy wizja przyjaznego miasta z bezpiecznymi ulicami i przestrzenią do wspólnego spędzania czasu jest osiągalna. Jak uzyskać maksimum bezpieczeństwa uczestników ruchu w mieście? Czy mogą w tym pomóc edukacja wraz ze wsparciem nowoczesnych technologii? Jaka jest rola mieszkańców w budowaniu bezpieczeństwa we własnym mieście? Wzorem do naśladowania może być dla nas norweski ideał “Wizji zero”, czyli skutecznej strategii redukowania liczby wypadków w ruchu drogowym. W 2019 roku na norweskich jezdniach nie zginęło ani jedno dziecko. To wynik długofalowej, przemyślanej i interdyscyplinarnej pracy Norwegów. Bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu ulicznego, to temat wiedeńskiego projektu „Ulice szkolne”, dzięki któremu uczniowie mogą bezpiecznie korzystać z przestrzeni publicznej w otoczeniu szkoły, integrując się poprzez wspólne chodzenie lub dojeżdżanie do szkoły rowerem lub hulajnogą i ucząc się jednocześnie zdrowych i ekologicznych form przemieszczania się.

Tradycyjna szkoła to w głównej mierze miejsce zdobywania wiedzy podręcznikowej. W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie niezbędne są jednak nowe umiejętności kształtujące kreatywność i empatię oraz pozwalające w pełni korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Już w raporcie „Global Risk Report 2017 ” zakładano, że połowa istniejących stanowisk pracy przejdzie radykalną zmianę wymuszoną postępem technologicznym. Co będzie dalej? Jak będzie wyglądała praca za 10 czy 20 lat i czy zawody, które dziś wydają nam się niezbędne, będą wtedy jeszcze w ogóle wykonywane?

Mniej lub bardziej futurystyczne wizje tego, jak być może będzie wyglądała praca i jak będą wyglądały miasta w przyszłości, możemy obejrzeć w filmach science-fiction. Niektóre z nich wydają się niemalże abstrakcyjne, jednak duża część opiera się na już widocznych trendach, które w przyszłości rzeczywiście mogą zrealizować się w podobny sposób. Drugim tematem 4 Forum Rozwoju Miast są zatem kompetencje przyszłości, czyli umiejętności potrzebne zarówno w pracy, jak i w tworzeniu miast odpornych, zdrowych, otwartych i harmonijnych, integrujących mieszkańców i zapraszających ich do aktywności. Kto może tworzyć przyjazne i bezpieczne miasto dla ludzi? Zastanowimy się, czy angażując kreatywność i empatię mieszkańców oraz ich uważność na innych, a także nasze technologiczne zasoby możemy wykreować miasto szczęśliwe? Ken Robinson, który na kreatywności zna się jak mało kto stawia tezę: “Być może nie będziemy potrafili dokładnie przewidzieć przyszłości, ale jesteśmy w stanie ją kształtować”**.

*Ch. Montgomery “Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta”.

Keynote

**Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności” Ken Robinson

 

21-22.10.2020 konferencja on-line

Dzień I – BEZPIECZNE PRZESTRZENIE MIEJSKIE (on-line frmlive.pl)

 • Otwarcie konferencji i powitanie uczestników, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
 • Fotini Ioannidou
 • Bezpieczne ulice w Norwegii, Christoffer Solstad Steen,
 • Szkolne ulice w Wiedeniu, Petra Jens
 • mini debata Rennes & Bilbao
 • Ulice przyjazne dzieciom: jak wyglądają i dlaczego są ważne?, Tim Gill
 • mini debata, Petra Jens & Tim Gill
 • Miguel Anxo Fernández Lores
 • mini debata, Hubert Barański & Paweł Silbert
 • Constanze Siedenburg & Cornelia Dittrich
 • System monitorowania dużych skupisk ludzi w Amsterdamie, Eelco Thiellier
 • POLIS Network
 • Startup Patrz na drogę Poznań
 • Inteligentne i bezpieczne ulice (@Eindhoven), Rick Schager
 • Rafał Ratajczak

Dzień II – KOMPETENCJE XXI WIEKU (on-line frmlive.pl)

 • Powitanie uczestników, Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznań
 • Taavi Kotka
 • David Sim
 • Jussi Valimaa
 • mini debata, Fundacja Golinelli Bolonia & Cezary Mazurek
 • Jutro należy do tych, którzy je tworzą, Richard Gerver
 • Insygnia przyszłości, Przemysław Staroń
 • mini debata, dr Maciej Frąckowiak & Dominika Sadowska
 • Nauka o klimacie, prof. Szymon Malinowski

 

23.10.2020 konferencja na Międzynarodowych Targach Poznańskich, pawilon 7, sala F

Początek XXI wieku to czas uzależnienia od dostępu do surowców energetycznych oraz energii elektrycznej na niespotykaną dotąd skalę. Stąd też tematyka zarządzania energią i bezpieczeństwa energetycznego stała się kluczowa dla społeczeństwa, dla którego oznacza odpowiednią jakość życia. Jest to ważny problem, ponieważ zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie ze względu na rozwój gospodarczy, wzrost liczby ludności, nowe sposoby wykorzystania energii i wzrost dochodów. Jednak zasoby energetyczne niezbędne do zaspokojenia tych potrzeb są ograniczone i w większości przypadków nieodnawialne. Co więcej, produkcja, transport i wykorzystanie energii są głównym źródłem gazów cieplarnianych, które powodują globalne ocieplenie i zmiany klimatu. Zatem nieodłącznym elementem bezpiecznych miast XXI wieku będzie zapewnienie ich mieszkańcom bezpiecznego i trwałego dostępu do energii przy zachowaniu aspektów środowiskowych.

Już dziś ponad połowa z prawie 8 mld ludzi na świecie mieszka w miastach. Do 2050 r na świecie będzie mieszkać prawie 10 miliardów ludzi, z czego dwie trzecie zamieszka w miastach. To ogromne wyzwanie dla zarządzania miastami w dziedzinie budownictwa, transportu, służby zdrowia czy edukacji. Wydaje się w tym kontekście, że szczególnie miasta będą w niedalekiej przyszłości najbardziej narażone na problemy z zapewnieniem bezpiecznych dostaw energii. Istotną rolę w miastach XXI wieku, które będą zużywać coraz więcej energii, będzie efektywne zarządzanie zasobami energetycznymi.

Wśród mieszkańców miast rośnie również świadomość społeczna w zakresie ochrony środowiska, wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy możliwości wykorzystania odpadów do celów energetycznych. Każdy z nas chce mieszkać w otoczeniu, które jest dla niego przyjazne, daje poczucie bezpieczeństwa. W dobie powszechnego używania komputerów, uzależnienia od transportu opartego na ropie naftowej, wykorzystywania gazu ziemnego w przemyśle i gospodarstwach domowych, jakiekolwiek zakłócenia lub niedobory tych źródeł energii grożą paraliżem, który trudno sobie wyobrazić. W dużych miastach pojedyncze zakłócenie może w efekcie doprowadzić do efektu domina i spowodować jego paraliż. Można bowiem założyć, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że większość mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego, że bez energii w różnej postaci trudno byłoby funkcjonować, a problem bezpieczeństwa energetycznego zauważają w momencie jej braku.

Mamy nadzieje, że 4 edycja Forum będzie miejscem, w którym będziemy mogli pokazać jak ważny jest aspekt bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania energią i jaka może być wizja przyszłych systemów energetycznych, które pozwolą zapewnić spokojne funkcjonowanie miast w XXI wieku.

Dzień III – POZNAŃSKI DZIEŃ ENERGII (na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon 7, sala F)

 • Energia – wyzwanie miast XXI wieku, Radosław Szczerbowski, Urząd Miasta Poznania – Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Veolia
 • Globalne i lokalne wyzwania dla spółek energetycznych w XXI wieku, Krzysztof Hajdrowski, ENEA S.A.
 • Inteligentne oświetlenie przestrzeni miejskiej – przyszłość, czy teraźniejszość?, Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska
 • Zarządzanie energią w mieście, jako element zintegrowanego systemu środowiskowej informacji przestrzennej Ekostrateg.com, Rafał Idziak, Atmoterm S.A.
 • EcoStruxure – wykorzystanie cyfrowych rozwiązań w monitoringu energetycznym, Szymon Hochół, Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
 • Wsparcie merytoryczne i finansowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, Kinga Świtalska, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu
 • Mapa potencjału solarnego jako krok w kierunku wzrostu wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych występujących na terenie Miasta Poznania, Łukasz Kaźmierczak, Politechnika Poznańska, Michał Michałowski, Krzysztof Drygalski, Marcin Lis , Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Szczegółowe informacje na https://forumrozwojumiast.poznan.pl/2020/

Organizatorzy: