Organizator:

NFOŚiGW zaprasza na konferencję EkoSfera 14.10

Podziel się

Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami debat organizowanych przez NFOŚiGW podczas targów POLECO.

 

Program konferencji EkoSfera 14. października

„Fit for 55” po polsku, godz. 11.00-11.50

Czy mamy czas, żeby przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” poddawać koniecznym z naszej perspektywy negocjacjom? Co zrobić, żeby nasi unijni partnerzy wzięli pod uwagę polskie uwarunkowania związane z jego realizacją? Czy i - jeśli tak - to jak neutralizować wzrost cen m.in. energii elektrycznej i cieplnej, komunikacji i transportu, mieszkań oraz wielu innych usług i produktów nieunikniony po rozszerzeniu systemu handlu emisjami CO2. Jaka powinna być polska recepta na „ucieczkę do przodu” w realizacji założeń pakietu „Fit for 55”?

„Technologia + ekologia – transformacyjne wyzwania ciepłownictwa”, godz. 12.00-12.50

Codziennie ponad 15 mln Polaków korzysta z niezauważalnego dobrodziejstwa, jakim jest ciepło systemowe. Branża zapewniająca to - pochodzące u nas stale głównie z węgla - dobro stoi w obliczu wielu wyzwań. Regulacje i rygory Unii Europejskiej, oczekiwania dotyczące walki ze smogiem, presja ze strony lokalnych społeczności, galopujące ceny emisji, czy kosztochłonność procesów inwestycyjnych to tylko niektóre z nich. Jak przeprowadzić transformację systemów ciepłowniczych, by nie zachwiać działalnością operacyjną i płynnością finansową przedsiębiorstw? Kto powinien być liderem, a kto bankierem w tym procesie? Jak wybrać najlepsze technologie i gdzie szukać partnerów do ich realizacji?

Samorząd mówi „Stop smog”/Czy smog jeszcze wawelski? – wyzwania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze, godz. 13.00-13.50

Ponad 80% Europejczyków mieszkających na terenach zurbanizowanych oddycha powietrzem, które nie spełnia norm WHO. Niestety w kwestii zanieczyszczeń powietrza, Polska stale jeszcze należy do niechlubnej czołówki, choć widać realną poprawę, wynikającą zarówno z działań na szczeblu centralnym, jak i przede wszystkim – na poziomie lokalnym. Czy w przypadku walki ze smogiem działa zasada, w myśl której problemy globalne – takie jak troska o czyste powietrze – najskuteczniej rozwiązuje się lokalnie? Czy w tym temacie potrzebna jest linia demarkacyjna odpowiedzialności władz rządowych i samorządowych? Od kilku lat sejmiki mają możliwość opracowywania własnych uchwał antysmogowych – czy jesteśmy na nie przygotowani? Czy zawsze sprawdza się zasada: duże miasto – duży problem - jak ze smogiem radzą sobie metropolie? Gdzie da się zmierzyć określone efekty? Co jeszcze możemy zrobić, kogo włączyć w coraz szerszą koalicję, by prawo do czystego powietrza nie wykluczało żadnej grupy społecznej?

Geotermia niskotemperaturowa w transformacji energetycznej. Kierunek na zeroemisyjne gruntowe pompy ciepła – czy to się może udać?, godz. 14.00-15.30

Tematyka
• Jaką rolę w strategiach rządowych ma do spełnienia wykorzystanie ciepła Ziemi (geotermia niskotemperaturowa)
• Geotermia niskotemperaturowa + fotowoltaika = Dom Bez Rachunków
• Warunki geologiczne i potencjał geotermii niskotemperaturowej w Polsce. Jak go zbadać i jaki on jest
• Jakie innowacje są możliwe w zakresie magazynowania energii cieplnej i elektrycznej w kontekście technologii gruntowych pomp ciepła
• Ile mamy gruntowych pomp ciepła obecnie zainstalowanych i jakie są perspektywy rozwoju
• Czy gruntowe pompy ciepła są bezpieczne dla środowiska
Panel jest organizowany w ramach zadania: Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021–2023
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Organizator panelu: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Transmisja równolegle na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i Facebooku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Organizator konferencji: