Organizator:

Mariusz Rajca, Prezes Zarządu, Tomra Sorting, prelegentem jednej z debat konferencji "Dobre praktyki w gospodarce odpadami - porozmawiajmy o..."

Podziel się

Dobre praktyki w gospodarce odpadami - porozmawiajmy o...

19-21.10.2022, Poznań, MTP, pawilon 7, scena

 

Jak może działać holistyczny system zarządzania zasobami w praktyce? Gdzie te praktyki już są wdrażane i jakie są efekty? Czy selektywna zbiórka w zabudowie wielorodzinnej ma sens? Co zmieni w Polsce system kaucyjny? Czy sortowanie przed składowaniem lub spalaniem może pomóc osiągnąć poziom 65% recyklingu odpadów komunalnych?

Zapraszamy na debatę 20.10, 14:30 dyskusja: „Holistyczne zarządzanie zasobami w praktyce - dobre przykłady”

Uczestnicy:

  • Witosław Gibasiewicz - Prezes zarządu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie,
  • Grzegorz Orzeszko - Prezes zarządu, Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku
  • Arkadiusz Fiuk – Członek zarządu, ATF Polska sp. z o.o. sp.k.
  • Mariusz Rajca – Prezes zarządu, Tomra Sorting sp. z o.o.

Moderator: Anna Sapota, Tomra