Organizator:

"Magazyn Biomasa" objął patronatem medialnym targi POLECO

Podziel się

 

„Magazyn Biomasa” jest pierwszym ogólnopolskim czasopismem w całości poświęconym branży biomasowej. Magazyn prezentuje wszelkie aspekty wykorzystania biomasy – w energetyce zawodowej, w instalacjach mało- i średnioskalowych oraz przez odbiorcę indywidualnego.

Miesięcznik przedstawia syntezę światowych trendów, informacje biznesowe, interpretację przepisów, profesjonalne analizy, przydatne case studies, wywiady oraz pakiet ciekawych opinii i komentarzy.

Czasopismo rozpowszechniane jest w prenumeracie oraz poprzez celowaną dystrybucję realizowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nakład „Magazynu Biomasa” to 4 tys. egzemplarzy.

Zapraszamy do lektury!