Organizator:

Krzysztof Sosnowy prelegentem konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Podziel się

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, czteropak, Aleja Lipowa, godz.11:00-14:00

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie -  w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG.

Organizatorzy wydarzenia chcą rozpocząć dyskusję i wymianę doświadczeń na temat możliwości spełnienia ustawowych wymagań dotyczących transportu zeroemisyjnego. Ustawodawca zaplanował udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST na co najmniej 10 proc. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi.

Jak przygotować się do nowych wytycznych przy braku programów finansowych (dofinansowań) na pojazdy realizujące usługi komunalne? Czy mamy jakieś alternatywy i rozwiązania? Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

Program konferencji:

Sesja 1. Usługi publiczne a dekarbonizacja floty – kierunki rozwoju

Sesja 2. Nowoczesna infrastruktura jako warunek skutecznej transformacji transportu – optymalizacja i racjonalna organizacja przewozów.

Sesja 3. Warunki prawne i finansowe. Jakie zobowiązania, finansowania i korzyści.

Prelegent konferencji
"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Krzysztof Sosnowy

Prezes Zarządu w Spółce EKOCEL oraz Dyrektor ds. Sprzedaży w ZOELLER TECH Sp. z o.o.

2004 – 2008 – Ekocel Sp. z o.o. – Zastępcy Dyrektora ds. handlowych – odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój w rejonie Polski wschodniej 2008 – 2020 – Zoeller Tech Sp. z o.o. – Export Manager – odpowiedzialny za rozwój rynków zagranicznych, m.in. Rosja, Rumunia, kraje bałtyckie oraz region krajów nordyckich 10.2020 – Ekocel Sp. z o.o. – Prezes Zarządu oraz Export Manager w Zoeller Tech Sp. z o.o.