Organizator:

Konrad Różowicz prelegentem podczas konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Podziel się

 

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz. 11:00-14:00

Nowością podczas tegorocznej edycji POLECO będzie zorganizowana 19 października przez Grupę MTP Konferencja "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse".

Podczas tego wydarzenia omówione zostaną najnowsze rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych, zaś paneliści postarają się odpowiedzieć na wiele ważnych pytań.

Jednym z najistotniejszych w chwili obecnej wydaje się to, które dotyczy sposobu wykorzystania nowoczesnych i ekologicznych źródeł energii, a więc czy powinniśmy korzystać z energii elektrycznej w transporcie publicznym, czy też może z gazu CNG/LNG bądź wodoru?

Z nowelizacji ustawy o elektromobilności wynika, że udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST powinien wynosić co najmniej 10 proc. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi. 

Czy stawiane przed polskimi samorządami wymagania uda się zrealizować? Jak przygotować się do nowych wytycznych i gdzie szukać sposobów na ich sfinansowanie? Czy gospodarka komunalna dysponuje alternatywnymi rozwiązaniami?

Na te i wiele innych ważnych pytań spróbują odpowiedzieć specjaliści podczas Konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse".

Zapraszamy 19 października do Alei Lipowej na terenie MTP w godzinach 11.00-14.00. 

 

Prelegent konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Konrad Różowicz, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

Konrad Różowicz jest prawnikiem specjalizującym się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Jest autorem książek, komentarzy praktycznych, artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego P.z.p. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych. Posługuje się językiem angielskim. Wybrane przykłady praktyki zawodowej: • reprezentowanie klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych; • obsługa prawna zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców; • doradztwo w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych, czy umów o podwykonawstwo.