Organizator:

Konkurs PARP - najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym

Podziel się

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem Konkursu jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) - produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Nagrodzone zostaną najlepsze rozwiązania z obszaru GOZ, które:

 • wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
 • budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
 • przyczyniają się do rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
 • pomagają budować przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

Kategorie konkursu:

 • produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
 • wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Laureaci konkursu otrzymują:

 • Nagrody finansowe
 • Dyplom
 • Promocję rozwiązania

Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 22.06.2023 r. do 27.07.2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny polegać na działaniach umożliwiających transformację w kierunku GOZ, tj.:

 • Regeneracji, używaniu w procesach produkcyjnych odnawialnej energii (źródeł OZE) i surowców wtórnych, zachowaniu i odbudowie ekosystemów, zwrocie odzyskanych zasobów biologicznych do biosfery,
 • współużytkowaniu: dzieleniu nieruchomości (np. pomieszczeń) i ruchomości (np. samochodów), przedłużaniu życia produktów przez odpowiednie projektowanie i użytkowanie, ponownym używaniu produktów,
 • optymalizacji: zwiększaniu wydajności procesów produkcji, minimalizacji powstawania odpadów, wykorzystywaniu dużych zbiorów danych i automatyzacji,
 • zamykaniu obiegów: poprzez recykling, ponowne wykorzystanie komponentów, odzysk składników biochemicznych z bioodpadów,
 • wirtualizacji: pośredniej (np. zakupy internetowe) i bezpośredniej (np. książki i płyty w wersji zdematerializowanej),
 • wymianie: w tym użyciu nowych technologii (np. druku 3D), upowszechnianiu nowych modeli biznesowych transportu (np. pojazdy elektryczne, autonomiczne, transport multimodalny, technologie typu hyperloop), nowych produktów i usług oraz substytutów surowców nieodnawialnych.

Dowiedz się więcej>>