Organizator:

Konkurs „Ekologia OBIEKTYWnie”

Podziel się

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej. Konkurs przeznaczony jest dla szkół średnich z województwa wielkopolskiego.

Mamy przyjemność zaprosić młodzież szkół średnich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie pn. „Ekologia OBIKTYWnie”. Konkurs rusza 30 maja br., a jego finał będzie miał miejsce podczas Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2022, zaplanowanego na 20 października br. w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Partnerem - Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej. Uczestników Konkursu oraz społeczności lokalnych, samodzielna obserwacja i wzbudzanie ciekawości poznawczej w stosunku do najważniejszych wartości lokalnego środowiska naturalnego oraz troska o dziedzictwo przyrodnicze regionu.

Chcemy wyróżnić szkoły średnie z województwa wielkopolskiego, które w roku szkolnym 2021/2022: wdrażają działania służące idei zrównoważonego rozwoju, integrują młodzież szkolną przy realizacji projektów mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego, angażują do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego społeczność szkolną (uczniów i nauczycieli), jak i pozaszkolną (rodziców, przyjaciół, instytucje lokalne), motywują społeczności lokalne do poszukiwania i wdrażania proekologicznych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

Zadanie polega na stworzeniu fotoreportażu będącego wirtualnym zapisem realizacji akcji ekologicznej, zaprojektowanej i przeprowadzonej przez Uczestnika Konkursu, propagującej proekologiczne postawy względem otaczającego środowiska przyrodniczego. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub grupowo, pod kierownictwem nauczyciela będącego opiekunem projektu.

Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW w Poznaniu oraz naukowców dokona oceny i klasyfikacji zgłoszeń i wybierze 3 najlepsze fotoreportaże. Zwycięzcy otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody pieniężne, wpłacane na konto zwycięskich szkół, z przeznaczeniem na cele o charakterze edukacyjnym i proekologicznym.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Patronem medialnym jest TVP3 Poznań oraz Radio Poznań S.A.

Do realizacji Konkursu niezbędne jest wypełnienie Karty Zgłoszenia, którą należy odesłać do dnia 16 września br. na adres: 

jzwolinska@wfosgw.poznan.pl;  izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl

Osobami kontaktowymi w sprawie MKK 2022 są:

Justyna Zwolińska,  61 845-62-02

Izabela Kamińska, 61 845-62-75 

Regulamin Konkursu Karta Zgłoszenia Plakat Konkursowy