Organizator:

Konferencja WODA-KLIMAT-CZŁOWIEK

Podziel się

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Woda – Klimat – Człowiek“ podczas, której tematem przewodnim będzie woda, w bardzo szerokim spojrzeniu.

Podczas konferencji omówione będą działania strategiczne i inwestycyjne związane z ochroną zasobów wodnych, wód opadowych, a także suszy. Pokażemy jak zagospodarowywać deszczówką w mieście a jak na obszarach wiejskich. Przedstawimy pojawiające się propozycje zmian prawnych, w tym: podatek od deszczu czy wiązanie zatwierdzania taryf z uchwałami wyznaczającymi aglomeracje.

Zaprezentujemy aktualny stan wiedzy nt. zewnętrznych źródeł finansowania, ale objaśnimy także obowiązki ciążące na beneficjentach, w tym także coraz głośniej wybrzmiewające kary związane z niewypełnieniem warunków wynikających z dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Mamy nadzieję, iż pomocne w tym zakresie będą warsztaty i konsultacje indywidualne, odbywające się drugiego dnia targów POLECO, na które zaprosiliśmy pracowników Wód Polskich odpowiedzialnych za KPOŚK.

- Ten rok dobitnie pokazał, jak ważna dla naszego życia i zdrowia jest praca osób, które zapewniają nam stały dostęp do wody pitnej i zajmują się unieszkodliwianiem ścieków, dlatego podczas konferencji chcemy wyposażyć gminy oraz spółki wodno-kanalizacyjne w niezbędną wiedzę w zakresie prowadzenia przyszłych inwestycji w dynamicznie zmieniających się realiach społecznych, ekonomicznych i prawnych - powiedział dr inż. Tomasz Warężak opiekun naukowo-merytoryczny konferencji WODA-KLIMAT-CZŁOWIEK

 

Konferencja „Woda – Klimat – Człowiek“

21 października 2020 r., Międzynarodowe Targi Poznańskie

12:00 – 14:00  Prezentacje

WODY OPADOWE

 1. Prezentacja programów – Dom z klimatem / Moja woda / Greenevo
 2. Prezentacja programu Stop Suszy oraz działań strategicznych i inwestycyjnych związanych z ochroną zasobów wodnych
 3. Mechanizmy finansowego wsparcia inwestycji z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury
 4. Podatek od deszczu/Zmiany w ustawie Prawo wodne/ Uchwała o utworzeniu aglomeracji o zatwierdzenie taryfy
 5. Ogrody deszczowe – jak zbudować oraz jak przygotować strategię działań dotyczącą deszczówki
 6. Dopłaty na zatrzymywanie deszczu – doświadczenia wdrażania
 7. Woda deszczowa jako element krajobrazu w mieści i na wsi
 8. Doświadczenia w zagospodarowaniu wód opadowych w mieście

WOD-KAN

 1. Problemy aglomeracji KPOŚK/ Czy samorządom grożą kary za niewypełnienie obowiązków wynikających z dyrektywy ściekowej
 2. Nowe finansowanie inwestycji wod-kan w samorządach - co aktualnie wiemy?
 3. PROW 2021-2027 - inwestycje wod-kan w gminach oraz aktualne dofinansowania dla rolników – zbiorniki wodne/retencja/deszczówka
 4. Analiza techniczno-ekonomiczna w gospodarce wodno-ściekowej warunkiem uzyskania dotacji
 5. PPP- w branży wod-kan na przykładzie zrealizowanej inwestycji

14:00-15:00    Przerwa

15:00-16:00    Panel dyskusyjny dotyczący suszy, retencji i wód opadowych

Partnerem konferencji „Woda – Klimat – Człowiek“ jest:

 

Organizator konferencji: Grupa MTP

Opiekun merytoryczny: dr inż. Tomasz Warężak, ekspert Ministerstwa Rozwoju ds. gospodarki obiegu zamkniętego

 

Konferencja jest bezpłatna.

 

Drugiego dnia targów POLECO zapraszamy na warsztaty "AGLOMERACJE KPOŚK".

WARSZTATY – AGLOMERACJE KPOŚK

22 października 2020 r., Międzynarodowe Targi Poznańskie

12:00-14:00    Warsztaty skierowane do samorządów, celem pomocy w opracowywaniu nowych planów aglomeracji (KPOŚK). Podczas warsztatów przewidziano indywidulane konsultacje przedstawicieli gmin z pracownikami KZGW Wód Polskich oraz Zarządów Zlewni  Wód Polskich z Poznania i Jasła.

Patronat nad konferencją „Woda – Klimat – Człowiek“ sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.