Organizator:

Konferencja EkoSfera z bogatym programem debat

Podziel się

Konferencja EkoSfera Ministerstwa Klimatu i Środowiska to cztery eksperckie debaty na większość aktualnych wyzwań, przed którymi stoi Polska. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów oraz dyskusji nad trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony klimatu i środowiska.

Konferencja jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku odbędzie się w formule hybrydowej 13 października.

Zapraszamy do udziału stacjonarnie w Poznań Congress Center oraz on-line na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i Facebooku Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

 

W programie konferencji EkoSfera m. in.:

Polski Ład - priorytety energetyczne i wyzwania środowiskowe
Offshore na Bałtyku
Wodór – nowa energia dla Polski
Energetyka jądrowa – strategiczny wybór
Ciepłownictwo
Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona
Susza – wykorzystanie wód opadowych (w mieście, rolnictwie, lasach)
Wprowadzenie do obrotu produktów kompostowych
Działalność państwowej służby hydrologicznej w obszarze związanym ze zjawiskiem suszy
Monitoring jakości wód powierzchniowych sposobem na szybkie podejmowanie działań na rzecz ich poprawy i ochrony przed zanieczyszczeniem
Współczesne wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej
Odzysk wody z oczyszczalni – wykorzystanie do potrzeb komunalnych, przemysłowych i rolniczych
Poprawa jakości wód a ograniczenie strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Innowacje w opakowaniach – ekoprojektowanie
Poszukiwanie nowych modeli biznesowych – trendy w zakresie wydłużania cyklu życia produktów
Innowacje w opakowaniach
Jakie opakowanie jest eko i co to znaczy pod kątem recyklingu?
Ekoprojektowanie w obliczu Polskiej polityki przemysłowej
Zrównoważone projektowanie produktów z tworzyw sztucznych
Ekoprojektowanie z myślą o recyklingu
Rola samorządów w kontekście zmian klimatu
Instrumenty wsparcia Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla społeczności lokalnych i jst, w tym programy Mój prąd i Czyste powietrze,
Agroenergia
Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu
Rola samorządów w edukacji ekologicznej i klimatycznej

Organizatorzy konferencji

 

Patronat medialny

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.