Organizator:

Koalicja BHP branży komunalnej objęła patronat nad targami POLECO

Podziel się

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP) powołana został w marcu 2019 r. z inicjatywy Związku Pracodawców Gospodarki Komunalnej (ZPGO) i ENERIS Surowce.

Jej działanie ma być odpowiedzią na niską świadomość kwestii zarówno zagrożeń, jak i przeciwdziałania im, przez właściwie wszystkich interesariuszy: mieszkańców, media i w końcu część firm w branży. Stąd Koalicja stawia sobie za cel: zwiększenie bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych oraz wsparcie w zakresie BHP firm i organizacji nieposiadających samodzielnych zasobów BHP. Ponadto celem jest budowanie świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń stwarzanych przez śmieciarki i tworzenie standardów zachowań kryzysowych (np.: w sytuacji pożaru, wypadku śmieciarki).

Więcej informacji na stronie www.koalicjabhp.pl 

W drugim dniu targów POLECO - 22 października 2020 Koalicja BHP organizuje konferencję  "Wyzwania – bezpieczni w pracy". Start o godzinie 11.00.