Organizator:

KIGO przyznało patronat branżowy targom POLECO

Podziel się

 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami jest organizacją samorządu gospodarczego. Izba ma charakter otwarty i mogą do niej przystąpić, na zasadach określonych w statucie, podmioty związane z gospodarką odpadami, głównie te działające w strukturze samorządu terytorialnego.

Obecnie zrzesza 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami. Członkowie to znaczący udziałowcy rynku gospodarki odpadami w Polsce.

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) angażuje się w działania mające na celu wprowadzenie w Polsce takich rozwiązań prawnych, które przyczynią się do budowania stabilnych systemów gospodarki odpadami w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału spółek samorządowych. Jako zrzeszenie głównie firm komunalnych Izba stale współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Unią Metropolii Polskich.

Dodatkowe informacje na temat KIGO można znaleźć TUTAJ>>