Organizator:

KIGO partnerem branżowym POLECO 2024

Podziel się

Miło nam poinformować, że targi POLECO odbędą się pod patronatem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami jest organizacją samorządu gospodarczego. Ma charakter otwarty i mogą do niej przystąpić, na zasadach określonych w statucie, podmioty związane z gospodarką odpadami, głównie te działające w strukturze samorządu terytorialnego.

Obecnie zrzesza 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami.

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami angażuje się w działania mające na celu wprowadzenie w Polsce takich rozwiązań prawnych, które przyczynią się do budowania stabilnych systemów gospodarki odpadami w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału spółek samorządowych.