Organizator:

Katarzyna Błachowicz, Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy zaprasza na sesję podczas EkoSfery

Podziel się

"Innowacje w opakowaniach – ekodesign" to temat sesji organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska podczas targów POLECO.

U podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym leży zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie, a w kolejnym etapie dopiero recykling. Odpowiedzią na to jest ekoprojektowanie. A bez inteligentnego ekoprojektowania produktów w myśl zamykania obiegów materiałowych nie zmniejszymy ilości powstających odpadów. -  Należy przy tym pamiętać  o możliwości wprowadzenia w kolejnym cyklu życia do wyrobu odzyskanego surowca. Zamykanie obiegów jest bowiem kluczowe, by zminimalizować odziaływanie na środowisko. Podczas panelu „Innowacje w opakowaniach – ekodesign” będziemy rozmawiać o  zrównoważonym projektowaniu produktów, zamykaniu obiegów w oparciu o recykling i polityce przemysłowej Polski - zapowiada Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu Spółki, Członek zarządu Klastra, Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o., koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.

Innowacje w opakowaniach – ekodesign

13.10, godz. 13.15-14.15

Organizator konferencji

 

Patronat medialny

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.