Organizator:

Jubileuszowe dyplomy dla wystawców targów POLECO 2022

Podziel się

Wszystkim Jubilatom składamy raz jeszcze serdeczne życzenia dalszych biznesowych sukcesów oraz licznych i owocnych spotkań - zawsze w dobrym klimacie!

Podczas Wieczoru Branżowego, zorganizowanego pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w targowej Iglicy, obok Złotych Medali Grupy MTP wręczono także dyplomy firmom obchodzącym jubileusze swojej działalności. Oto one. 

5-lecie czasopisma TECHNIKA KOMUNALNA

10-lecie KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU – KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO

10-lecia Firmy RAPORT KONSUMENTA Sp. z o.o.

10-lecie Firmy ARBENA Sp. z o.o.

10-lecie powstania polskiego przedstawicielstwa  oraz 50 lat działalności w Niemczech Firmy BERGMANN

15-lecie Firmy EKO-SOLAR Sp. z o.o.

20-lecie Firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

25-lecie Firmy RECON-T GmbH

20-lecie Firmy ARTechnic

25-lecie PRACOWNICZEGO OŚRODKA MASZYNOWEGO W AUGUSTOWIE SP. Z O.O.

30-lecia Firmy REMONDIS SANITECH POZNAŃ Sp. z o.o.

30-lecie KRAJOWEGO FORUM DYREKTORÓW ZAKŁADÓW OCZYSZCZANIA MIAST

30-lecie Firmy MIL-TEK POLSKA Sp. z o.o.

30-lecie Firmy AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o. o

30-lecie Firmy ECO-CLEAN Janusz Malanowicz

35-lecie Firmy MIX SRL Italia

50-lecie Firmy TOMRA SORTING Sp. z o.o.

150-lecie Firmy OCHSNER Warmepumpen GmbH