Organizator:

Joanna Carroz Noriega wśród prelegentów konferencji "Zeroemisyjny transport" na POLECO

Podziel się

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz. 11:00-14:00

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnic y wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie - w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG.

Program konferencji

Sesja 1. Usługi publiczne a dekarbonizacja floty – kierunki rozwoju.

Sesja 2. Nowoczesna infrastruktura jako warunek skutecznej transformacji transportu – optymalizacja i racjonalna organizacja przewozów.

Sesja 3. Warunki prawne i finansowe. Jakie zobowiązania, finansowania i korzyści.

Prelegent konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Joanna Carroz Noriega, Dyrektor Biura Branży Paliwowej i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego

Od 20 lat zawodowo związana z branżą finansową (doradztwo finansowe, bankowość). W latach 2005-2018 pracowała w PwC Polska, gdzie zajmowała się wycenami przedsiębiorstw i wartości niematerialnych oraz innowacjami i komercjalizacją wyników prac B+R. W Banku Gospodarstwa Krajowego jest odpowiedzialna za branżę paliwową, gazową, transportową i infrastrukturę. Bierze udział w pracach grup roboczych w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość.