Organizator:

Jak transformować ciepłownictwo? O klimatycznych zmianach dla Polski podczas EkoSfery

Podziel się

Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami konferencji organizowanej w ramach EkoSfery, 14 października przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas targów POLECO.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i Facebooku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na bardzo ważne pytania. W jaki sposób realizując politykę klimatyczną, realizować równocześnie politykę ochrony środowiska? Jak przyjąć wyzwania, żeby nie stracić z oczu społeczeństwa, człowieka, naszych potrzeb? W jaki sposób wspierać rozwój elektromobilności, energetyki konsumenckiej? Jak transformować ciepłownictwo? – zauważa prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

„Fit for 55” po polsku

Celem unijnego pakietu „Fit for 55” jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. Proponowane zmiany legislacyjne obejmą każdą dziedzinę gospodarki. Działania podjęte przez UE mają wpłynąć na zrównoważony wzrost gospodarczy, zmniejszyć korzystanie z paliw kopalnych oraz upowszechnić odnawialne źródła energii, które umożliwią wprowadzenie nowych technologii i rozwój infrastruktury.Czy mamy czas, żeby przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” poddawać koniecznym z naszej perspektywy negocjacjom? Co zrobić, żeby nasi unijni partnerzy wzięli pod uwagę polskie uwarunkowania związane z jego realizacją? Czy i – jeśli tak – to jak neutralizować wzrost cen m.in. energii elektrycznej i cieplnej, komunikacji i transportu, mieszkań oraz wielu innych usług i produktów nieunikniony po rozszerzeniu systemu handlu emisjami CO2 ? Jaka powinna być polska recepta na „ucieczkę do przodu” w realizacji założeń pakietu „Fit for 55”? Z tymi pytaniami spróbują się zmierzyć uczestnicy sesji „Fit for 55 po polsku".

Technologia + ekologia – transformacyjne wyzwania ciepłownictwa

Codziennie ponad 15 mln Polaków korzysta z niezauważalnego dobrodziejstwa, jakim jest ciepło systemowe. Branża zapewniająca to – pochodzące u nas stale głównie z węgla – dobro stoi w obliczu wielu wyzwań. Regulacje i rygory Unii Europejskiej, oczekiwania dotyczące walki ze smogiem, presja ze strony lokalnych społeczności, galopujące ceny emisji, czy kosztochłonność procesów inwestycyjnych to tylko niektóre z nich. Jak przeprowadzić transformację systemów ciepłowniczych, by nie zachwiać działalnością operacyjną i płynnością finansową przedsiębiorstw? Kto powinien być liderem, a kto bankierem w tym procesie? Jak wybrać najlepsze technologie i gdzie szukać partnerów do ich realizacji?– To panel, w którym będziemy rozmawiać o finansowaniu, o technologiach, o najlepszych rozwiązaniach dla polskiego ciepłownictwa, dlatego bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w sesji „Technologia + ekologia – transformacyjne wyzwania ciepłownictwa”. Porozmawiajmy o tym razem z samorządami, z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, ze specjalistami oraz przedstawicielami nauki, abyśmy doszli do jak najlepszych konkluzji – dodaje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Samorząd mówi „Stop smog” – wyzwania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze

Ponad 80% Europejczyków mieszkających na terenach zurbanizowanych oddycha powietrzem, które nie spełnia norm WHO. Niestety, w kwestii zanieczyszczeń powietrza, Polska stale jeszcze należy do niechlubnej czołówki, choć widać realną poprawę, wynikającą zarówno z działań na szczeblu centralnym, jak i przede wszystkim – na poziomie lokalnym. – Zapraszam Państwa do udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym wyzwań stojących przed JST w zakresie walki o czyste powietrze. Będziemy rozmawiali o tym, jak skutecznie zadbać o to, abyśmy oddychali czystszym powietrzem. Wymienimy się poglądami, jak sprawnie i skutecznie realizować cele określone przy realizacji programów: Stop Smog i Czyste Powietrze – zachęca Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują programy, których zadaniem jest wymiana tak zwanych kopciuchów, na wysokosprawne źródła ciepła, ale i także zmotywowanie mieszkańców naszych miast i wsi, aby wymienić tzw. kopciuchy na czyste źródła ciepła. – Zapraszam Państwa do uczestniczenia w EkoSferze i wymiany poglądów zmierzających do tego, aby skutecznie zrealizować cele i zadania określone w uchwałach antysmogowych i innych przepisach prawa – podkreśla  P. Mirowski.