Organizator:

Jak szybko odprowadzić wody opadowe, zapobiec powodziom i podtopieniom?

Podziel się

Na to pytanie odpowiedzą specjaliści firmy POSIADALO podczas prelekcji "Kostka lepsza niż asfalt – EKOLOGICZNA nawierzchnia WATERFLOW TM korzystna dla miast".

Kostka lepsza niż asfalt – EKOLOGICZNA nawierzchnia WATERFLOW TM korzystna dla miast.

Jak szybko odprowadzić wody opadowe, zapobiec powodziom i podtopieniom?

19.10.2022, godz. 13:00-13:15, MTP, pawilon 7, sala CD

Prze ostatnie 10 lat obserwujemy pogłębiający się kryzys klimatyczny, w tym: długotrwałe opady deszczu, wezbrania rzek, powodzie będące przyczyną strat gospodarczych, a także pogorszenie jakości wody oraz kompresję zasobów wodnych.

Firma POSIADALO przedstawi innowacyjne rozwiązanie – nawierzchnie wodoprzepuszczalne WATERFLOW TM od producenta kostki i płyt brukowych GLADIO do zastosowania na osiedlach, ścieżkach w parkach, na parkingach. Pokażemy ciekawe realizacje.

Prelekcja skierowana jest do samorządów, zarządców dróg, inwestorów, projektantów i deweloperów oraz wszystkich zainteresowanych, którzy są świadomi, że stan środowiska ma priorytetowe znaczenie dla jakości życia przyszłych pokoleń.