Organizator:

Izba Branży Komunalnej objęła patronatem branżowym targi POLECO

Podziel się

 

Izba Branży Komunalnej zrzesza polskich pracodawców szeroko pojętej gospodarki komunalnej. Misją Izby jest ochrona praw i reprezentowanie interesów polskich pracodawców. IBK jako kontynuatorka działań Związku skutecznie wykorzystuje uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce.

Działalność Izby można sklasyfikować następująco:

  • Interwencyjna/ochronna – Izba interweniuje w sprawach obrony interesów przedsiębiorców, w szczególności przed działaniami dyskryminującymi ze strony administracji samorządowej lub w innych przypadkach np. nieuczciwej konkurencji.
  • Informacyjna – Izba jest dla swoich Członków źródłem informacji o bieżących działaniach legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami i dziedzin ustawodawstwa, które są w kręgu zainteresowania przedsiębiorców oraz informacji z branży. Izba wysyła do swoich członków codzienny serwis informacyjny
  • Ekspercka (doradcza) - eksperci Izby opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów pracodawców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.
  • Działalność publicystyczna – publikacje w prasie branżowej i ogólnopolskiej.

 

 

Więcej informacji na temat Izby Branży Komunalnej można znaleźć TUTAJ>>