Organizator:

Instytutu Edukacji Środowiskowej partnerem branżowym targów POLECO

Podziel się

 

Głównym celem działalności Instytutu Edukacji Środowiskowej jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska - w szczególności ochrony wód i prawidłowej gospodarki nieczystościami ciekłymi - poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, kampanii informacyjnych oraz szkoleń.  Instytut Edukacji Środowiskowej oferuje wsparcie prawne (konsultacje, szkolenia, audyt, doradztwo prawne) oraz wsparcie badawcze (prowadzenie badań, przygotowywanie analiz i raportów) dla samorządów i przedsiębiorstw, które działają w obszarze nieczystości ciekłych.

Partnerem branżowym Instytutu jest firma Ścieki Polskie Sp. z o.o., która jako pierwsza w kraju wprowadziła w pełni zinformatyzowany obieg informacji o ściekach dowożonych z terenów nieskanalizowanych, dostrzegając potrzebę cyfryzacji tego sektora gospodarki komunalnej. Misją firmy jest zbudowanie skutecznego modelu kontroli i uszczelnienia systemu ściekowego w Polsce.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Instytutu Edukacji Środowiskowej podczas targów POLECO!