Organizator:

Idea 3W kluczem do sukcesu - zapraszamy na prelekcje

Podziel się

Zapraszamy na stoisko Banku Gospodarstwa Krajowego (pawilon 7A, stoisko 35), na którym będzie można dowiedzieć się więcej o idei 3W: woda - wodór - węgiel!

Dzień pierwszy - 19.10.2022

BLOK 3W: Otwarcie oraz blok aktywności poświęcony całej koncepcji 3W, z wystąpieniami Przedstawicieli ICI 3W oraz Uczelni. 

11:00 - Uroczyste otwarcie strefy 

Zaproszenie i prezentacja przedstawicieli wszystkich stoisk na scenie 3W.

11:15 - Pierwszy panel dyskusyjny 

Idea 3W kluczem do sukcesu – jak budować platformę współpracy między biznesem, nauką i sektorem publicznym?

Uczestnicy: Przedstawiciele BGK, Politechniki Poznańskiej, Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz biznesu.             

12:00 - pierwszy fireside chat 

AQT Water: Dom zrównoważony, autonomiczny w zakresie wykorzystania wody.

12:30 - drugi fireside chat 

System 3E: Zerowy Slad wodny w budownictwie

13:00 - trzeci fireside chat 

WTT: Wodór - możliwości wytwarzania wodoru z odpadów przy użyciu technologii ZEWERO®, utylizacja odpadów do zera (Waste-To-Hydrogen).

13:30 – czwarty fireside chat 

MZURI: 3W a zrównoważone rolnictwo.  

14:00 – piaty fireside chat 

TERLAN: Najnowsze technologie w zapewnieniu czystej wody.

14:30 – szósty fireside chat 

SYGNIS: Drukowanie 3D węglem szklistym, nowa platforma tworzenia aplikacji dla nowoczesnego przemysłu.

Dzień drugi - 20.10.2022

11:00 – Panel otwarcia – ICI 3W - Innowacyjne projekty naukowe kluczem do sukcesu

Uczestnicy: Przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Instytutu Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytetu Zielonogórski, Sieci Badawczej Łukasiewicz.

12:00 – pierwszy fireside chat 

Burmistrz Śremu: Racjonalne gospodarowanie zasobami wody.

12:30 – drugi fireside chat 

NAIAD Water Investment: Technologia w optymalizacji zużycia wody w rolnictwie.

13:00 – trzeci fireside chat

Prezydent Piły: Budownictwo samowystarczalne energetycznie.

14:00 – piąty fireside chat 

Wicemarszałek UMWW: Wielkopolska dolina wodorowa, szanse i możliwości.