Organizator:

Hubert Szyk, specjalista ds. technologii wodorowych, jednym z prelegentów konferencji o zeroemisyjnym transporcie

Podziel się

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz.11:00-14:00

 

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie -  w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG.

Organizatorzy wydarzenia chcą rozpocząć dyskusję i wymianę doświadczeń na temat możliwości spełnienia ustawowych wymagań dotyczących transportu zeroemisyjnego. Ustawodawca zaplanował udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST na co najmniej 10 proc. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi.

Jak przygotować się do nowych wytycznych przy braku programów finansowych (dofinansowań) na pojazdy realizujące usługi komunalne? Czy mamy jakieś alternatywy i rozwiązania? Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

 

Hubert Szyk

Specjalista ds. technologii wodorowych w go&management GmbH S. K. Absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Odbył staż w fabryce Wystrach GmbH, gdzie uczestniczył w procesie montażu szerokiej gamy produktów. Ponadto wielokrotnie brał czynny udział w instalacji systemów tankowania na terenie Polski jak i we Francji oraz szkoleniach odbiorców końcowych z zakresu funkcjonowania tych produktów. Obecnie również uczestniczy w procesie wprowadzania na krajowy rynek urządzeń do transportu, magazynowania oraz tankowania wodoru, od doradztwa, po realizację. Uczestnik wielu konferencji dot. technologii wodorowych, w tym również certyfikowanych.