Organizator:

Forum Recyklingu Samochodów „FORS” patronem branżowym targów POLECO

Podziel się

Niezmiernie miło nam poinformować, że po raz pierwszy patronat branżowy nad targami POLECO objęło Forum Recyklingu Samochodów „FORS”.

Forum Recyklingu Samochodów „FORS” jest ogólnopolskim stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie takiego postępowania z samochodami i samochodowymi elementami eksploatacyjnymi w trakcie ich całego cyklu życia (od etapu projektowania aż do wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia), aby zminimalizować ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, a jednocześnie aby użytecznie wykorzystać części i materiały w nich zawarte.

Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie:

  • inicjuje i opiniuje akty prawne dotyczące tej dziedziny,
  • promuje nowoczesne rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne dla recyklingu samochodów,
  • prowadzi współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami o podobnym zakresie działalności,
  • organizuje krajowe i zagraniczne szkolenia poświęcone recyklingowi samochodów,
  • organizuje działalność informacyjną m.in. organizację seminariów, konferencji, wystaw poświęconych recyklingowi samochodów,
  • prowadzi różnorodne doradztwo oraz działania interwencyjne na rzecz członków Stowarzyszenia.