Organizator:

Energia i klimat w miastach XXI w.

Podziel się

Konferencja "Energia i klimat w miastach XXI wieku" odbywa się w trudnym momencie borykania się ze skutkami pandemii Covid-19 wraz z narastającym kryzysem klimatycznym. Z dnia na dzień społeczne i gospodarcze skutki pandemii stają się coraz bardziej dotkliwe – dla gospodarki i przeciętnego mieszkańca naszych miast. Zmiany klimatu objawiają się coraz to nowszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Wydarzenie odbędzie się 15 października podczas targów POLECO.

Konferencja "Energia i klimat w miastach XXI w." organizowana jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Konferencja "Energia i klimat w miastach XXI w."

Organizatorzy: Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

Termin: 15 października 2021r.

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

- Chcemy ten okres potraktować jako szansę, być może jedyną i niepowtarzalną, na dokonanie radykalnych zmian w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Skutki pandemii i ich wpływ na nasze życie będziemy odczuwać przez kolejne dekady, a jednocześnie walka ze zmianami klimatu i wyczerpywaniem zasobów Ziemi wymaga jednoznacznych i natychmiastowych działań - czytamy na stronie wydarzenia.

Wydaje się zatem, że wykorzystanie nowej sytuacji związanej z pandemią i ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym może jednocześnie prowadzić do szybkiego wprowadzenia transformacji gospodarczej.

Dyrektor Generalny Agencji Energii Jądrowej (NEA) OECD William Magwood powiedział, że przyszłość i rozwój należy do energii elektrycznej. "Uważam, że cele zrównoważonego rozwoju można osiągnąć, jeśli zapewnimy szersze wykorzystanie energii elektrycznej na całym świecie". Energia elektryczna jest ważna w realizacji wielu celów. "W miarę postępu naszych społeczeństw kluczowa będzie dostępność niezawodnej i opłacalnej energii elektrycznej. Musimy znaleźć sposób na zapewnienie tej energii bez szkody dla środowiska”.

Z kolei Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Hans Bruyninckx powiedział: „Zmiana klimatu będzie dokonywać się przez wiele kolejnych dziesięcioleci. Skala przyszłej zmiany klimatu i jej skutków będzie zależeć od skuteczności wdrażania naszych globalnych porozumień dotyczących zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ale także od zapewnienia, że dysponujemy właściwymi strategiami i politykami dostosowawczymi służącymi do ograniczenia zagrożeń wynikających z obecnych i prognozowanych ekstremalnych wydarzeń klimatycznych”.

Na  konferencji zestawione zostaną bloki tematów z obszaru rozwoju sektora energetycznego i jego transformacji oraz zagadnień związanych ze zmianami klimatu, uznając ich wzajemne oddziaływanie. - Chcemy porozmawiać o scenariuszach transformacji energetycznej i procesach dostosowywania się do zmian klimatu w funkcjonowaniu wspólnoty samorządowej i w naszym codziennym życiu. Do udziału zaprosiliśmy ekspertów zajmujących się energetyką i zagadnieniami klimatycznymi – i mamy nadzieję, że konferencja Energia i klimat w miastach XXI wieku będzie forum wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania energią i wizji przyszłych systemów energetycznych, które pozwolą zapewnić spokojne funkcjonowanie miast w XXI wieku, a także zmian w funkcjonowaniu miast w aspekcie adaptacji do zmian klimatu i ich aktywnego udziału w zwalczaniu kryzysu klimatycznego - zapowiadają organizatorzy konferencji. 

 

 

PRELEGENCI

RADOSŁAW SZCZERBOWSKI

Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, kierownik Oddziału Miejskiego Energetyka. Dr inż. nauk technicznych, absolwent Politechniki Poznańskiej. W latach 1994-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem energii, gospodarką energetyczną, polityką energetyczną oraz bezpieczeństwem energetycznym. Autor i współautor ponad 90 publikacji oraz redaktor naukowy 14 monografii naukowych z zakresu energetyki i bezpieczeństwa energetycznego. Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wiceprezes Fundacji na Rzecz Czystej Energii.

BARTŁOMIEJ PAWLUK

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Veolii Energii Poznań, wcześniej przez ponad 10 lat Dyrektor ds. komunikacji w tej spółce. Absolwent Wydz. Prawa UAM na kierunku Europeistyka. Karierę zawodową zaczynał w Wydawnictwie FORUM, zajmując się kreowaniem i wprowadzaniem na rynek nowych publikacji. W Veolii od 2006 r., początkowo jako kierownik projektów handlowych w obszarze facility management, a od 2008 r. jako osoba odpowiedzialna za komunikację. Obecnie odpowiada za sprzedaż i rozwój nowych kontraktów, opiekę nad klientami i budowanie relacji biznesowych z partnerami Veolii w Poznaniu. Od dwóch lat jest liderem projektu Zielony Poznań: realizowanej w partnerstwie z Urzędem Miasta Poznania formule współpracy służącej m.in. poprawie jakości powietrza w mieście oraz efektywności energetycznej budynków miejskich.

KRZYSZTOF HAJDROWSKI

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Studia ukończył w 1995 roku. W 2002 roku obronił pracę doktorską na tej samej uczelni. Po zakończeniu studiów pracował na Politechnice Poznańskiej, a następnie w Energetyce Poznańskiej. Obecnie jest kierownikiem Biura Innowacji i Nowych Technologii w ENEA S.A. Współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz innymi organizacjami branżowymi. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych z obszaru elektroenergetyki, nowych technologii i normalizacji. Prywatnie lubi spędzać wolny czas rodzinnie z pasjonującą lekturą, przy zajmującej muzyce i w pięknych okolicznościach przyrody.

MAŁGORZATA ZALESIŃSKA

Doktor nauk technicznych, absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, specjalności Technika Świetlna. Od ponad 25 lat nauczyciel akademicki w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Prowadzi zajęcia głównie z Techniki Świetlnej, Fotometrii, Techniki Oświetlania. Promotorka wielu prac inżynierskich i magisterskich. Wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Oświetleniowego w kadencji 2018-2022. Od 2014 przedstawicielka Polski w Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE – Wydział 4: Transport i zastosowanie oświetlenia zewnętrznego. W kręgu zainteresowań zawodowych znajdują się zagadnienia związane z oświetleniem drogowym, a w szczególności poziomem widoczności przeszkód na stacjonarnie oświetlanej drodze oraz zagadnienia dotyczące zanieczyszczenia światłem. Wyniki prac badawczych publikowane i prezentowane są licznych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w czasopismach naukowych.

MARCIN POPKIEWICZ

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor naczelny portali naukaoklimacie.pl i ziemianarozdrozu.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie technologii transformacji energetycznej.

BOGDAN CHOJNICKI

Dr hab., prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, inżynier, agrometeorolog i agrofizyk. Popularyzator zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, realizator projektów naukowych na Uniwersytecie Stanowym w Georgii (USA), w Instytucie Kształtowania Krajobrazu, Centrum Badań Gospodarowania Gruntami w Munchenbergu (Niemcy). W 2002 na podstawie rozprawy pt. Rola małych zbiorników śródpolnych w kształtowaniu bilansu cieplnego i wodnego krajobrazu rolniczego uzyskał na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska w specjalność agrometeorologia. Tam też na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Badania wymiany masy i energii między powierzchnią torfowiska a atmosferą przy użyciu różnych technik pomiarowych nadano mu w 2014 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalnościach agrofizyka, agrometeorologia. Autor licznych publikacji naukowych i książek poświęconych zmianom klimatu, komentator zagadnień klimatycznych w mediach.

KRZYSZTOF MĄCZKOWSKI

Przyrodnik, edukator środowiskowy i analityk ochrony środowiska, samorządowiec, koordynator ds. MPA w Poznaniu, koordynator krajowy Programu Drzewo Franciszka w Fundacji Zakłady Kórnickie i sekretarz redakcji i Rady Programowej Magazynu Drzewo Franciszka. Dyrektor Akademii Biegu Na Rzecz Ziemi, pozarządowej inicjatywy edukacyjnej związanej z tematyką ochrony środowiska i zmian klimatu. W latach 1998-2010 był poznańskim radnym i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Publicysta Magazynu Drzewo Franciszka, Przeglądu Komunalnego i Asa Biznesu.

KATARZYNA DERDA

Absolwentka Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas ponad 20-letniej pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, a także dokształcając się i szkoląc w dziedzinie szeroko pojętej urbanistyki, w tym skończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania i wyceny nieruchomości. W latach 2016-2018 współpracowała jako ekspert w programie Ministerstwa Infrastruktury Przestrzeń dla partycypacji, dzieląc się doświadczeniami z przedstawicielami gmin z całej Polski. Obecnie pełni funkcje zastępcy dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu i do jej najważniejszych zadań należy sporządzanie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Organizator

Więcej informacji o konferencji