Organizator:

EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Podziel się

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która odbywa się już po raz piąty w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku spotkanie zrealizowane było w formule hybrydowej.

Transformacja energetyczna

Podczas sesji pierwszej „Polski Ład – priorytety energetyczne i wyzwania środowiskowe” dyskutowano m. in. na tematy dotyczące transformacji energetycznej. Michał Kurtyka, minister Klimatu i Środowiska podkreślił, że ważnym elementem polskiego systemu energetycznego będzie energetyka jądrowa, która stanowi pewne, stabilne i zeroemisyjne źródło energii. Inną technologią, która zgodnie z PEP2040 będzie stanowiła istotny element mixu energetycznego jest konkurencyjny cenowo offshore, który Polska może stosunkowo szybko wdrożyć. Uczestnicy debaty dyskutowali także o możliwościach wdrożenia wodoru w transporcie oraz o transformacji polskiego ciepłownictwa.

Ochronić zasoby wodne

Tematem sesji drugiej była zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona. Rozpoczynając sesję Łukasz Lange, Pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku podkreślił, że Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami, jakie wiążą się ze zmianą klimatu.

„To z czym przede wszystkim się zmagamy to susza, ale też ulewne deszcze, które występują ostatnio bardzo często” – powiedział Ł. Lange.

Podczas sesji rozmawiano o zjawisku suszy, kwestii jakości wód oraz współczesnych wyzwaniach zrównoważonej gospodarki wodnej. Podkreślono znaczenie terenów wiejskich w retencjonowaniu wody oraz jej odzysku z oczyszczalni i ponownym wykorzystaniu do potrzeb komunalnych, przemysłowych i rolniczych.

Ekoprojektowanie podstawą GOZ

Trzecia sesja konferencji EkoSfera poruszała tematy związane z innowacjami w opakowaniach.

„Ekodesign i ekoprojektowanie mają służyć temu, aby zamykać obiegi i ponownie wykorzystywać produkty, a ewentualnie powstałe odpady wykorzystać ponownie jako surowiec”– powiedziała Katarzyna Błachowicz reprezentująca Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.

W czasie dyskusji omówiono obowiązujące regulacje prawne oraz nowe strategie dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego. Podkreślono, że ekoprojektowanie jest podstawowym sposobem na zmniejszenie ilości odpadów.  Przedstawiono także trendy w przedłużaniu cyklu życia produktów.

Międzysektorowe wyzwania dla samorządów

Podczas sesji czwartej omówiono działania przystosowawcze, minimalizację ryzyka klęsk żywiołowych oraz wykorzystanie potencjału przyrodniczego przez samorządy terytorialne w kontekście zmian klimatu. Uczestnicy sesji zaznaczyli, że samorządy nie mogą koncentrować się tylko i wyłącznie na kwestiach związanych z infrastrukturą czy z bioróżnorodnością, ponieważ te aspekty się przenikają i wymagają międzysektorowego podejścia do planowania przestrzennego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę edukacji ekologicznej, która z jednej strony powinna zachęcać do dokonywania zmian w najbliższym otoczeniu, a z drugiej pozwolić tym, którzy w niej uczestniczą, na zrozumienie jej efektów istotnych dla przyszłych pokoleń.

 

Organizator konferencji

 

Patronat medialny

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.